Back

За нас

За нас

Сдружение “Обществен комитет “Васил Левски” – Габрово” поддържа активна дейност от създаването си през 2007 г. – първоначално само в град Габрово, а от 2019 г. и в градовете Пловдив, София, Троян, Ямбол, Джебел и др.

Визията ни е за насърчаване на развитието на гражданското общество у нас чрез култура, образование и изкуства. Мисията ни е да подкрепяме независимите артисти и творци у нас и да създаваме иновативни творчески проекти в приоритетните за сдружението области. Сред нашите цели са развитие на инициативи в култура, съвременни изкуства, образование, културно наследство, история, младежки дейности; активизиране на културата, изкуствата, образованието като икономически фактор и като фактор в социално-икономическото развитие на обществото; създаване на условия за пълноценно интегриране на младите хора в българското общество чрез насърчаване на тяхната инициативност; насърчаване диалога между различни култури и взаимния обмен между европейски и неевропейски култури; активизиране на връзките между български и чуждестранни професионалисти в приоритетните за сдружението области. Водещите ни принципи, заложени и в устава на сдружението, са: Демократичност; Доброволност на участие и свобода на избор; Равнопоставеност и откритост; Зачитане интересите на всички хора и даване на възможност за участие в програмите на всички, независимо от етническа и социална принадлежност. Равнопоставеност на половете; Насоченост към личностното развитие на младите хора; Стимулиране на инициативността, активността и участието; Религиозна и политическа необвързаност.

Сдружението работи в сферите култура, съвременни изкуства, образование, културно наследство, история, младежки дейности. Водещите ни проекти са: Фестивал за улични изкуства 6Fest; национален историко-етнографски сайт “Сторник”; общностна медия за доброволчество, дарителство и благотворителност “Добрите българи”; събитиен формат “Нощ на историите”; историческа книжна поредица “Габрово – живият град”.

Фестивал за улични изкуства 6Fest е първият български фестивал, посветен на изпълнителските улични изкуства. Създаден е през 2017 г. и до момента има 11 издания (предстоящо 12-о от 27 септември до 1 октомври 2022 г. в Пловдив) – три в Габрово (2017 и 2018 г.), шест в Пловдив (2019 – 2022 г.), по едно в Троян (2021 г.) и Ямбол (2022 г.). Културната стойност на фестивала е в популяризирането и подкрепата на независими артисти и групи у нас, както и развитието на нови публики за културни събития, тъй като фестивалът се провежда на открити публични пространства с вход свободен. Фестивалът е получавал финансова подкрепа от Министерство на културата, Национален фонд “Култура”, Културен календар на Община Пловдив, Фондация “Пловдив 2019”, Община Габрово, Община Троян, Община Ямбол и др.

Историко-етнографският сайт “Сторник” и взаимосвързаният с него концептуално събитиен формат “Нощ на историите” събират и представят онлайн или на живо лични, семейни, родови и селищни истории, оставащи встрани от големия национален исторически дискурс. Инициативите съхраняват изчезващите, алтернативните истории, които умират заедно с хората, които могат да ги разкажат, и точно в това е и културната стойност на тези проекти. “Сторник” публикува материали от експерти и музеи (Национален политехнически музей, Регионален етнографски музей Пловдив, РИМ Велико Търново, Специализиран музей Трявна, Исторически музей Дряново и др.).

“Добрите българи” е първата у нас общност и медия за доброволчество, дарителство и благотворителност, стартирала отначало като Facebook страница през 2013 г., а от 2019 г. – и като уебсайт dobrite.bg. Целта й е да популяризира примера на онези българи, които с добри дела са направили нещо повече за своята общност, квартал, град – за обикновените хора, които вършат всекидневно добро. Културната значимост на каузата се доказва от това, че от 2013 г. насам моделът на “Добрите българи” е многократно взаимстван и използван от други инициативи.

“Габрово – живият град” е историческа поредица книги, която стартира през 2008 г. и до момента са издадени 5 книги, чиято културна и историческа стойност е в популяризирането на слабоизследвани до момента аспекти от миналото на Габрово. Заедно с едноименната Facebook страница и сайта „Онлайн музей на Габрово“ https://gabrovomuseum.bg/, създаден през 2019 г., това е най-голямата историческа инициатива за Габрово, необвързана с държавна или общинска научна структура.