Back

Дестинация Успех. П.К. 5300

Дестинация Успех. П.К. 5300
Дестинация Успех

„Дестинация Успех. Пощенски код 5300“ е проект на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово“, който представя в 20 видеоинтервюта съвременни габровски предприемачи. Част от проекта е бизнес порталът biz.gabrovo.net.

Проектът е изключително ценен видео архив, една нова видео „Книга на габровската индустрия“ от ХХІ в., достъпна онлайн в уебсайт. Проектът се реализира по Програма Младежки дейности с финансовата подкрепа на Община Габрово през 2015 г. Партньори на проекта са Националната Априловска гимназия и информационният сайт Габрово Daily.

Целта на проекта „Дестинация Успех. Пощенски код 5300“ е да популяризира добрите практики на съвременния бизнес в Габрово, като разкаже историите на успешни габровски предприемачи. Основният фокус е върху предизвикателствата, уроците, поуките, ефективните практики да създаваш бизнес днес в Габрово.

Интервютата с габровските предприемачи са направени от ученици от Националната Априловска гимназия, изучаващи журналистика.

През 2015 г., когато се отбелязва 155-тата годишнина от обявяването на Габрово за град, проектът „Дестинация Успех. Пощенски код 5300“ изгражда един мост на приемственост между индустриалното минало на Българския Манчестър и съвременния му бизнес облик.

Името на проекта не е избрано случайно – „Успех“ е фабриката на един от най-големите габровски индустриалци от първата половина на ХХ век Пенчо Семов.

Фирми и предприемачи в “Дестинация Успех”

Проектът представя следните 20 съвременни габровски производства и предприемачи: Радослав Блажев – „Айви“; Пейо Пеев – „Алфрида Пеев“ ЕООД; Цветан Недков – „Апронекс“ ООД; Веселин Кръстев и Илиан Дянков – „Елви“ ООД; Константин Василев – Завод за графични периферни устройства (ЗГПУ); Стефан Деевски – „ИНКО-АРХ“ ЕООД; Георги Бижев – „Мак“ АД; Мирослав Хинков – „Мехатроника“ АД; Добрин Байрактаров – „Пластформ“ ООД и „Терахим 97“ АД; Иван Лесев – Приключенски парк „Незабравка“; Евгени Станчев – „Подемкран“ АД; Биляна Гилина – „Принц“ ООД; Петър Петров – „Проектстрой – Петър Петров“; Кольо Йорджев – „СИМ“ ООД; Красимир Диков – „СТС Електроникс“ ООД; Деян Тодоров – „СТС Холдинг Груп“ ООД; Станислав Богданов – „Технолес“ ООД; Райко Райков – Кожарска фабрика „Фулмакс 21“ АД; Петър Иванов – Virtual Power Teams.